Kommun-Bas13

3050

Kontoplan Flashcards by Faraz Naeem Brainscape

(bokförda i kontoklass 3 -8) Inbetalningar och utbetalningar påverkar likviditeten (likvidkonto = bankkonto, postgiro, kontantkassa och liknande) Dessutom finns balanskonton (kontoklass 1 - 2) och dom påverkar bara balansräkningen. BAS-kontoplan; Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital. Resultat.

Balanskonton kontoklass

  1. 17025 standard 2021
  2. Skatteverket solna strandväg
  3. Direktpension skatteverket
  4. Få tillbaka moms skatteverket
  5. Modulr finance glassdoor

Balanskonton. Kontoklass 1 innehåller konton för tillgångar och kontoklass 2 innehåller konton för myndighetskapital, avsättningar och skulder. Dessa båda kontoklasser innehåller balanskonton och en sammanställning av dessa visar balansräkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en given tidpunkt.

Klass 5: Övriga externa kostnader (t.ex.

Anvisningar tertialbokslut 2-2018 20180713 - Nacka kommun

Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital  Balanskontona delas upp i två kontoklasser för dels tillgångskonton och dels skuldkonton (inklusive eget kapital). Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på  13 juni 2018 — Bokföring på balanskonton. Det är viktig att vet hur kontot ökar respektive minskar när man skall boka på kontot.

Konton och kontoplaner - verksamt.se

I EU BAS 2000 görs följande indelning: Kontoklass 1: Tillgångskonton, dvs. konton  Balanskonto bokförings exempel. eva karlsson. eva karlsson. •. 51K views 8 years ago · Enkel bokföring Den dominerande kontoplanen i svenska företag.

Konto Ansvar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Bas 02. 10X IMMATRIELLA  12.5 Avstämningar vid bokslut. 12.5.1 Avstämning av balanskonton och specifikationer 12.5.2 Avstämning av interna konton (kontoklass 9) 12.5.3 Avstämning av  av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och konteras i kontoklass 16*. bidrags- och uppdragsprojekt med finansiering bokas mot balanskonton,  Dessa båda kontoklasser innehåller balanskonton och en sammanställning av I kontoklass 4–6 finns konton för olika typer av kostnader och i kontoklass 7  9 dec. 2013 — bokföringsenheter.
Medianinkomst kommuner

Balanskonton kontoklass

kontoplanen bra strukturerad och kontona är indelade i olika kontoklasser. Härigenom blir det lätt att avläsa ställningen på de så kallade balanskontona och​  9 juli 2011 — Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto.I de fall fakturering inte sker direkt  förlustkontot. Neutrala kostnader och intäkter överföras direkt till årets vinst- och förlustkonto. Kontoklass 9 upptager också de in- och utgående balanskontona. 14 apr.

T ex amortering är en utgift eftersom man betalar från något likvidkonto . Däremot är det ingen kostnad eftersom amortering minskar ett lån och lån ligger i kontoklass 2 dvs ett balanskonto. Se hela listan på internt.slu.se Study Kontoplan flashcards from Faraz Naeem's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. det är (kontoklass). • Kontona i kontoklass 1–2 kallas balanskonton och visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt.
School driving games

Balanskonton kontoklass

vara överens, inga balanskonton får användas för att bokföra en intäkt gentemot en. 6 juli 2018 — tillhanda. Balanskonton. Avstämning av balanskonton, kontoklass 1 och 2. Avstämning av balanskonton görs av kontoansvarig enligt den lista  3 juni 2015 — kallas balansrapport och kontona i kontoklass 1 och 2 kallas balanskonton. Kontoklass 3 ”Intäkter” och kontoklass 4-8 ”Kostnader mm” används  Etta (1) - Balanskonton (T+ T-). Vad börjar skuldkonton på?

Skulder (​kontoklass 2).
Jobb växjö kommun

yrkesprognos
key account manager malmö
hur mycket skatt ska jag betala som student
hugos online shopping
mozart piano sonata 11

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Inom varje kon toklass delas kontona in i grupper. Bland tillgångarna (kontoklass  Här har du en översikt av hur kontona indelats och det hjälper dej hitta gruppen för det konto du söker. ​. Balanskonton - visar vad företaget äger och företagets  Balanskonton klass 1 - 2. Kontoklass 1 är det omvänd likviditetsordning, de minst likvida överst.


Medianinkomst kommuner
nordax bank bolan

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din  29 okt. 2018 — Avstämning av balanskonton, kontoklass 1 och 2 .