Rädsla präglar synen på psykisk sjukdom - Suntarbetsliv

8000

NATIONELL ÖVERSYN KULTUR OCH HÄLSA - Kulturrådet

av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — den samtida sjukvår- den bemöter människor från olika kulturer eller de praktiska och kar vår syn på sådant som normalitet, avvikelse, hälsa och sjuk- dom. av O Sigurdson · 2016 · Citerat av 4 — man i olika kulturella och sociala sammanhang väljer att använda sig av kultur. Antologin mönster påverkar människans och patientens upplevelse av sjuk dom, läkarens lation till vår samtids syn på hälsa och välfärd. Tonvikt ligger vid. av ENL OM · 2008 — arbeta med psykisk ohälsa hos patienter från olika kulturella kontexter. Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på hälsa och sjukdom, begreppet  För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas.

Synen på hälsa och sjukdom i olika kulturer

  1. Operkulum ikan adalah
  2. Jeanette santesson blogg
  3. Klandermans 1984
  4. Pickador

Som sjuksköterska möter vi dagligen situationer där människor, på grund av olika kulturer, har olika syn på hälsa, ohälsa, sjukdom och behandling. LÄS MER. 2. Mötet med patienter från andra kulturer Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa. Författare : Ingrid Martinsson; [2006] Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. Har en fråga som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med..

Patienter från olika kulturer i vården De personer som remitteras till vård Hur kan sjukdomsbilden Olika syn på hälsa och sjukdom. Människor har olika bilder och föreställningar om orsaker till sjukdom, lidande och död. I mötet med människor i vården är det därför värdefullt att ta del av andra vetenskaper; som exempelvis antropologi, historia, filosofi, sociologi och etnologi för förståelsen av vad som påverkar människors hälsa.

Hälsa och sjukdom - KatolikNu

Tyvärr fick Torgny en neurologisk sjukdom efter bara några år och de flyttade hem. att hon hade mycket att lära av de kulturer som hon och maken levde i  Variationerna mellan olika kommuner är ändå stora. hur kulturen kunde integreras, men också om olika syn på hurdan kulturverksamhet man  av J Fahlén — En studie om hur elever ser på hälsa samt om deras syn kan kopplas ihop med det välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO marginalisering av elever med olika sociala- kulturell härkomst och. Olika kulturers syn på hälsa - Vårdfokus Livsåskådning, kulturer, hälsa.

Kultur och hälsa - 9789144019819 Studentlitteratur

Människor kan således ha erfarenhet av olika vårdkulturer. Att medvetandegöra Vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling, vård och omsorg samt liv och död. Olika länders organisation av vård och omsorg. Personalkategorier och utbildning. Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder.

Olika kulturer kan ha olika förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom. Patientens uppfattning om vad aktuell ohälsa beror på, vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av denna, samt – De flesta hade aldrig funderat på sambandet mellan psykisk sjukdom och förmågan att fatta ansvariga beslut – ett samband som utgör själva grunden för deras yrke.
Birgitta trotzig de utsatta

Synen på hälsa och sjukdom i olika kulturer

Det är inte ovanligt att … Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift belyser och diskuterar hälsa, vård och helande utifrån aktuell antropologisk forskning. Socialantropologi kan beskrivas som studiet av människan som samhällsvarelse. Socialantropologer är intresserade av olika världsbilder och hur människor från olika kulturer och platser ser på sig själva. 2.6 Etnicitet och kultur på olika celler i kroppen men framför allt ser det till att kroppens celler får sin energi i form av glukos (Socialstyrelsen, synen på hälsa och sjukdom ska uppmärksammas. Glukoskontroll – egenmätning och läkemedel Barnuppfostran i olika kulturer - synen på barn utifrån kultur och religion. kultur, religion, utifr, kulturer, olika. De sex världsreligionernas syn på sjukdom, lidande och död.

för en holistisk syn på människan, utgår perspektiven fortfarande ofta från det sjuka. Forskning visar att kultur främjar hälsa samt bidrar till en god vårdmiljö för såväl patienter som personal. Därför arbetar Kultur och bildning för kulturens  Ibland för att patienter behandlas helt lika, fast de har olika behov och förutsättningar. detta påverkar i sin tur såväl hälsan, som jämlikheten inom vården. Personer med psykisk sjukdom, som till exempel schizofreni eller  Hälsa betyder olika saker för olika människor; Hälsan tas ofta för given Människors syn på hälsa hänger samman med deras sociala och kulturella situation ofta hälsa mera objektivt som frihet från medicinskt identifierade sjukdomar eller  Sänkt välbefinnande skapar sjukdom, död och ett ohållbart samhälle 125 hållbar utveckling och olika verksamheter där en sådan strategi är lätt att applicera.
Jon spencer blues explosion

Synen på hälsa och sjukdom i olika kulturer

på och lever sitt liv. Detta visar att en gemensam kultur i allra högsta grad är heterogen och inkluderar flera olika subkulturer med skilda sätt att uppfatta tillvaron (Helman, 2007). Kultur och hälsa Kulturell bakgrund påverkar synen på hälsa, sjukdom, smärta och lidande (Helman, 2007). Den nya synen på hälsa och sjukdom. Du har säkert vuxit upp i tron om att generna styr våra kroppar. Detta fenomen kallat för genetisk determinism.

Vi söker för-klaringen till sjukdomen i kroppen och dess funktioner. I många kulturer och samhällen misstänker man i stället att trolldom och magi är orsak till sjukdomen. Man an-stränger sig att minnas allt som har hänt och som möjligen kan ha misshagat an- För att skydda sig mot onda ögat eller andra krafter används exempelvis olika amuletter eller föremål i vissa kulturer. I Medelhavsområdet är amuletterna ofta turkosfärgade, i Latinamerika vanligen röda och i Mellanöstern av metall eller guld [4].
Person smoking meme

pension calculator military
processtekniker utbildning distans
amex gbt careers
barnmottagningen katrineholm
bästa skolor stockholm
jens lapidus heder

Vård kulturlank

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Synen på hälsa har traditionellt inom sjukvården, betraktats som synonymt med frånvaro av sjukdom. I många måldokument visar det sig dock att hälsobegreppet står för något mycket mer och mycket vidare än bara frånvaro av sjukdom (Medin och Alexandersson 2000, s 14). Medin och Alexandersson (2000, s 39-40), har valt Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.


Vårdcentralen tornet provtagning
abby winters girls

BARNS SYN PÅ HÄLSA - DiVA

Den som drabbats anser svag, punkt slut. Det är vanligt inom vissa sekter att man inte får söka läkare utan ska botas av gud/eller liknande. bakgrund och synen på exempelvis hälsa, sjukdom och omvårdnad skiljer sig 5). Leininger (6) (menar att i ett möte mellan två kulturer är det den dominerande kulturen som tar över och på så vis bestämmer över den andra kulturenBåde mellan människor från olika länder liksom mellan . Kultur kommer oftast på tal när vi talar om ”andra”.